När man skriver en bok kommer man med största sannolikhet att komma i kontakt med ordet synopsis någon gång. Det väcker olika känslor hos olika människor. För många är det självklart att använda sig av det, medan andra tycker att det hämmar skrivprocessen och det kreativa flödet. Hur som helst så är det bra att känna till vad det är.

Vad är synopsis?

Vad är synopsis?

Ordet kommer från grekiskans syn och optik (samskådande) och är en kortfattad översikt över berättelsens händelser och vändpunkter. Ett synopsis är alltså en slags ”karta” som hjälper dig att planera och strukturera ditt manus. Ett romansynopsis bör innehålla konflikter, karaktärer och viktiga scener/vändpunkter men kan gärna vara ännu mer detaljerat och också innehålla exempelvis miljöer och eventuellt perspektivbyte helt beroende på vad som är viktigt i din bok. Skriver du en fackbok gäller helt andra kriterier. Då handlar det mycket om struktur, att avgränsa och hitta rätt rubriker inom sitt ämne.

En synopsis kan skrivas rakt upp och ned i Word, men man kan också använda sig av andra program, t ex Scrivener, som ger goda möjligheter till att strukturera och katalogisera sitt material. Man kan göra mindmaps eller matriser … ja, gör som det passar dig och din skrivhjärna bäst.

Varför ska man använda synopsis?

Men vad ska man ha det till och varför kan man inte bara skriva på? Det kan man naturligtvis, alla skribenter fungerar olika, men man kan se det som ett bra hjälpmedel. Det hjälper dig inte bara att tänka till över din bok, exempelvis ditt tema och dina viktigaste scener och hur du ska få fram det på bästa sätt, det ökar också sannolikheten att du faktiskt slutför ditt skrivprojekt just för att det är genomtänkt från början. Det hjälper dig också att ”hålla kursen” och faktiskt gå åt det håll du har tänkt, även om synopsiset kan ändras med tiden om berättelsen tar en annan vändning.

Framöver kommer jag att skriva om vad man ska tänka på både när det gäller synopsis för romaner och för fackböcker – håll utkik!