tjanster_manusutveckling

Vill du ha hjälp med att vässa ditt manus? Få din text att glänsa och bli så bra det bara kan?

Hur duktig man än är på att skriva så behövs det nästan alltid externa ögon som kan granska texten utifrån. Alla som skriver mycket vet att man till slut blir hemmablind för sin egen text. Luddigheter, felstavningar och upprepningar sänker förtroendet för avsändaren och gör det svårare att nå ut med sitt budskap.

Som redaktör hjälper jag dig att utveckla och förfina ditt manus. Jag går igenom hela textens disposition, eventuell rubriksättning, kapitelindelning och röda tråd; språk och stil, dramaturgi och perspektiv. Jag pekar på ställen där texten behöver utvecklas eller strykas. Behöver konflikten stärkas och karaktärer fördjupas? Finns övertydliga formuleringar, perspektivförskjutningar eller logiska luckor?

Inom fackboksgenren är mina specialintressen bland annat socialpsykologi, specialpedagogik och kommunikation.  Här tittar jag bland annat på syfte, målgrupp, struktur, språk och stil.Jag ser över struktur och den röda tråden; språk och stil; krångliga formuleringar, om det finns tankeluckor, inkonsekvenser och liknande.

Redigering kan göras på olika nivå, alltifrån övergripande manusutveckling till språkgranskning och korrekturläsning.

Korrekturläsning föregås med fördel av redigering.