Lilla språkskolan: Skriva klarspråk

Har du fått några krångliga myndighetsbeslut på sistone? Förhoppningsvis blir de allt färre, då det ställs allt högre krav på att myndigheter och andra offentliga organ ska skriva klarspråk. 2009 fick Sverige en språklag med en specifik klarspråksparagraf som preciserar vilka skyldigheter svenska myndigheter har.

Att skriva texter i klarspråk betyder att det ska vara vårdat, enkelt och begripligt, något som kan tyckas vara självklart. Men förutom att klarspråk är lagstadgat så finns det mycket att vinna på detta:

– Bättre kommunikation, vilket är en viktig förutsättning för att kunna driva en bra verksamhet.

– Att så många som möjligt ska kunna delta i samhällslivet. Information i klartext är en demokratifråga.

– Ökat förtroende från medborgarna. Texter som man inte förstår leder ofta till misstro.

– Sparar tid och pengar, genom att man slipper svara på frågor i onödan eller reda ut missförstånd. Korta och enkla texter sparar lästid, både för medborgaren och personalen internt.

Givetvis gäller inte detta enbart för offentliga verksamheter utan även privata företag har mycket att vinna genom klarspråk i kommunikationen med sina kunder. Klarspråk ger nöjdare kunder och öppnare kommunikation!

Lilla språkskolan: Avstavning

Har du koll på hur man avstavar ord korrekt? Om inte kommer här en snabb genomgång över det viktigaste:

Grundregeln är att i möjligaste mån försöka undvika avstavningar, då det kan göra en text svårläst, särskilt om flera rader följer på varandra. Men ibland behöver man ändå avstava ord för att inte onödiga gluggar ska uppstå i textmassan. Det finns då två principer för avstavning:

Ordledsprincipen bygger på hur ordet är uppbyggt och man avstavar vid ordled med egen betydelse, exempelvis skol-gång, mat-sal eller båt-brygga.

Enkonsonantprincipen innebär att man avstavar så att en konsonant följer efter bindestrecket. Denna princip använder man om ordet inte har någon ordled med egen betydelse eller om utrymmet inte tillåter att man avstavar vid en ordled, t.ex. stol-pe eller lju-ga. Vid dubbelkonsonanter avstavas ordet i regel mellan konsonanterna (dub-bel, bus-sen) förutom när ordet egentligen består av tre likadana konsonanter, som exempelvis dammoln och topposition. Att avstava mellan dubbelkonsonanterna hade där blivit helt tokigt (dam-moln), i stället skrivs helt enkelt den tredje likadana konsonanten ut (damm-moln).

Det är viktigt att man går igenom sin text ordentligt för att upptäcka knepiga automatiserade avstavningar som datorn ibland kan ägna sig åt, så att man slipper otydligheter som kun-gakrona, til-låta eller fas-cinerad.

Skitenkelt

Skitenkelt

Ja, det är titeln på en bok om varumärkesbyggande som jag köpte på Bokmässan. Hade inte tagit mig tid att läsa den och hade nästan glömt bort den tills igår. Läste ut den på kanske 3 timmar. Så bra! Konkreta tips, kort, koncis och underhållande skriven. Rekommenderas till alla som liksom jag håller på att bygga upp en verksamhet. Jag gillar också  bokens utformning starkt. Snyggt omslag och mjuka pärmar med flikar  – en bok att bära med sig helt enkelt!

Titel: Skitenkelt
Författare: Mikael Friberg
Förlag: Printz Publishing

Köp den på Adlibris eller Bokus.