Snart färdig diplomerad lektör!

Snart färdig diplomerad lektör!

Oj, vad tiden går fort ibland! Det sista halvåret har bara blåst förbi och snart, snart kan jag kalla mig för diplomerad lektör – som en av 12 (lärjungar :-)) på Sveriges första Yrkesutbildning för lektörer, arrangerad av superinspirerande Ann Ljungberg. Om exakt en vecka är det examensdags i Stockholm. Det har inte bara varit en jättebra och inspirerande utbildning med massor av manusgrottning och -bearbetning från alla håll och kanter, det har också varit en helt fantastisk samling människor som jag har fått lära känna. Alla med sin särskilda vinkel in i bokmanusvärlden som alla har frikostigt bjudit på erfarenheter, tips och råd. Det är roligt att vi inte känns som konkurrenter utan verkligen kollegor. Olika fortsatta samarbeten planeras för fullt, vilket är tur, för det hade känts för sorgligt om vi nu skulle gå skilda vägar.

Vinterskolan – skriv en roman

Vill du ge ditt skrivande en skjuts i vinter? Som helt nybakad diplomerad lektör får jag och mina kollegor tillfälle att skrivcoacha och ge respons på Anns onlineskrivkurs Vinterskolan – skriv en roman. Den sträcker sig över 10 veckor och startar den 5 december och riktar sig till dig som:

  • vill skriva lite varje dag
  • vill påbörja eller fördjupa ett romanprojekt
  • och/eller vill få struktur i både romanen och skrivprocessen.

I Vinterskolan får du ett stort coachingbrev varje vecka och lektioner med skrivuppgifter varje dag. Under 10 veckor får du tips, stöd och verktyg för att skriva första utkastet till din roman. Responsen består av skriftlig feedback på 10 sidor av ditt skrivna manus. Antingen skickar du in en sida i veckan, eller så sparar du alla 10 sidor till ett och samma tillfälle. Självklart går det också att lägga till för ytterligare respons om du vill det.
Här finns mer information och anmälningslänk om du vill ha mig som handledare i målet mot en färdig roman. Vill du hellre ha någon annan av mina eminenta kollegor hjälper jag dig naturligtvis med det. Specifika frågor om kursen besvaras av Ann Ljungberg.

vinterskolan: skriv en roman

 

Älska konflikter!

Älska konflikter!

Gärd ForsIdag gästas bloggen av min kollega från Yrkesutbildning för lektörer, Gärd Fors. Förutom lektör är hon också bland annat författarföretagskonsult och spökskrivare. Här berättar hon om vikten av konflikten i en berättelse.

Ofta förknippar vi ordet konflikt med något negativt. Ett storgräl, gruff, strejk, strid… För författaren är dock konflikten en av de viktigaste byggstenarna i berättelsen. En konflikt kan uppstå när personen vill/önskar något som möter motstånd eller kolliderar med något annat som måste göras. Motståndet kan komma från personens eget inre i form av samvete, rädslor, ideologi från naturen i form av otillgänglig terräng, vilda djur, raserade hus från andevärlden eller från andra dimensioner…

Hur mycket du än beskriver personen så är det först när hon ställs inför en konflikt som personen blir riktigt levande. När personen tvingas fatta beslut och tvingas agera visar du vem personen egentligen är.

Det är konflikterna som gör historien spännande, som leder till förväntningar hos läsaren och därmed ökad spänning. När du uppnått detta med din berättelse börjar den närma sig att bli en bladvändare, en bok man inte kan lägga ifrån sig.

Vilka konflikter är möjliga?

Det finns en konflikt som James Frey kallar ”det slutna rummet”.

Här skapar du en situation där dina personer av någon orsak är bundna till varandra och inte kan undvika att hamna i konflikt med varandra. Exempelvis så finns de i ett slutet samhälle som en öde ö, ett tåg, ett hotell, ett fängelse, en internatskola eller liknande.

Konflikten bör bestå i att en persons vilja kommer på kollisionskurs med något annat, dvs ett slags motstånd. Motståndet kan vara en annan persons vilja, en situation eller personens egna egenskaper. De egna egenskaperna kan vara rädslor, tvivel, skuldkänslor som kommer att leda till en inre konflikt. Inre konflikter ger läsaren känslan att personen är äkta och yttre konflikter visar att något står på spel.

Tänk dock på att den konflikt som fungerar bäst är den som stegras. Den byggs sakta upp och olika händelser på vägen avslöjar fler sidor hos personen. Personen reagerar olika under dessa olika stadier och reaktionerna blir allt starkare för att till slut blotta personen totalt.

Försök att tänka på stegrande konflikter och ta bort andra eventuella konflikter som inte har med huvudkonflikten att göra. Se till att dina personer möter hinder och problem som ökar pressen på dem och därmed driver upp spänningen. Sluta vara konflikträdd – älska konflikter!


Bokkonsult Gärd Fors, lektör, spökskrivare, författarcoach och författarföretagskonsult

Möt Gärd på bokkonsult.se