Att beröra genom metaforer och liknelser

Att beröra genom metaforer och liknelser

I boken Fängsla dina läsare har jag den stora glädjen att få bidra med ett textavsnitt som handlar om att beröra genom metaforer och liknelser. Här är en förkortad version av mitt kapitel ur boken:

Att använda metaforer och liknelser handlar till stor del om att gestalta och förtydliga. En välformulerad och träffsäker metafor bidrar med ytterligare en dimension till texten vilket kan handla om exempelvis att beröra eller skapa spänning, medan en sliten liknelse lätt kan uppfattas som en klyscha och därmed sänka texten. Många gånger kan en oväntad liknelse bli effektfull, men det är en balansgång så se upp så att det inte känns konstlat. Fundera på vad du vill förmedla och grip inte tag i första bästa metafor.

Tips på hur du skriver metaforer och liknelser:

1. Syftet – varför använder du en metafor just på vald plats och vad tillför den?
En grundregel för all text i en roman är att den ska ha ett syfte och det gäller självklart även för metaforer och liknelser. Fyller de en viktig funktion för berättelsen? Eller blir texten tvärtom överlastad och tungläst? Prova dig fram och läs gärna upp för en kompis om du är osäker.

2. Försök att skapa en unik bild som sällan eller aldrig använts förut.
Använd inte uttryck slentrianmässigt utan försök utveckla dem till något eget. Sträva efter att hitta nya och egna liknelser. Genom att använda oväntade metaforer skapar du något nytt och unikt.

3. Undvik klyschor.
Vad som uppfattas som klyschor kan naturligtvis vara personligt men slitna uttryck såsom: Hennes ögon var som brunnar och håret böljade ned över axlarna likt spunnet guld har åtminstone jag läst till leda. Det får mig inte att skapa egna bilder i huvudet när jag läser och jag blir inte berörd. Det är helt enkelt överanvända uttryck. Problemet med slitna klyschor och metaforer är att texten riskerar att uppfattas som platt och intetsägande.

4. För att hitta nya metaforer – bli en iakttagare.
När du är ute på stan, på café eller på skogspromenad, ta för vana att iaktta och lyssna på din omgivning; samla på dig bilder, erfarenheter, stämningar och ljud och försök beskriva dem på ett målande sätt. Kan de omvandlas till trovärdiga metaforer?

5. Jobba med kontraster.
Kan du visualisera en händelse genom att skapa kontraster?

6. Kan din målgrupp relatera till dina metaforer?
För att en liknelse ska kännas trovärdig och spännande är det bra om läsaren på något sätt kan känna igen sig i bilden. Personligen föredrar jag liknelser från vardagen före fantasifulla och alltför långa haranger. En vardaglig metafor kan skapa känslor och igenkänning och i och med det beröra.

7. Låt inte metaforen sväva ut mer än nödvändigt, håll den hellre kort och koncis.
Det är lätt att gå igång på sin egen liknelse och förlora sig i associationer som kanske inte är relevanta. Det kan göra att texten blir spretig och ofokuserad. Som alltid gäller kill your darlings. Många gånger kan det avskalade vara det mest spännande och effektfulla – allt beror på situationen.

Här kan du läsa mer om Fängsla dina läsare.

Behöver du hjälp med att vässa ditt manus av en erfaren redaktör? Kontakta mig!

Berör genom metaforer och liknelser

Att skriva dialog – tips för att lyckas och vanliga fällor

Att skriva dialog – tips för att lyckas och vanliga fällor

Att skriva dialog är jättekul men kan vara ganska svårt. Dialogen är ett av berättelsens starkast verkande medel om det behandlas på rätt sätt. Men om det används fel är det ett effektivt sätt att slöa ned tempot och få texten att verka spretig och otajt. Först och främst: Hur skriver man dialog rent tekniskt? Det finns tre olika sätt: citattecken, talstreck eller ingen markering alls, varav det vanligaste är någon av de första två.

Citattecken: ”Hur är läget, Sofia?” sa Jörgen när han steg innanför dörrarna.

Talstreck: – Jo tack, det är bara fint, svarade Sofia glatt.

Ingen dialogmarkering: Böckerna om Maj av Kristina Sandberg.

Att skriva dialog

Dialogens användningsområde
Förutom det mest uppenbara, att märka ut samtal mellan karaktärer, kan dialogen ha olika funktioner. Ett sätt kan vara att lätta upp allt för mycket tunga sjok av berättande text. Att bryta av med dialog kan då vara välkommet för läsaren då för mycket löpande text kan verka tröttande. Variation är alltid bra. Med dialog, liksom all annan text, är det viktigt att det finns ett syfte. Att man får fram ny information, ett personlighetsdrag, en konflikt eller liknande. Dialogen är ett viktigt verktyg i arbetet med gestaltningen och kan hjälpa till att fördjupa karaktärer. På samma sätt bör dialogen föra historien framåt. En dialog som inte fyller någon av dessa syften kan lika gärna strykas.

I dialog har tonfall och ordval såklart väldigt stor betydelse. Ge karaktärerna en egen röst, som speglar deras personlighet.

Sträva efter att skriva så att det går att känna sympati för båda sidor i en konflikt, att det finns goda skäl att förstå bådas argument. Det blir både tråkigt och otrovärdigt om en person är rakt igenom ”ond” och den andre ”god”. Låt karaktärerna ha olika utgångspunkter i sina huvuden när dialogen börjar. Tänk på att respektive karaktär har olika mål, önskningar och drivkrafter bakom sitt handlande.

Att undvika när man skriver dialog
Ta bort inledningar och avslut i telefonsamtal (och i viss mån vanliga samtal). De är i regel ointressanta. Även om det är trovärdigt att två personer ofta börjar sina telefonsamtal med kallprat om väder och vind, hälsan och gemensamma bekanta blir det tråkigt att läsa om. Gå rakt på sak istället! Lägg gärna märke till hur många som ”lägger på i örat” utan avskedsfras i filmer och tv-serier.

Undvik också så kallad blixtlåsdialog. Det kan se ut så här:

– Hej Marie, vad kul att se dig!
– Nej men hej, Lotta! Ja, det var ju jättelänge sedan.
– Visst var det, jag kan inte ens minnas när det var senast.
– Nej, inte jag heller, det måste nästan ha varit på Josefs bröllop.
– Tror du det, ja så var det kanske. Och det var ju minst 2 år sedan.
….

Förutom att det blir en väldigt tråkig dialog som inte säger något så flyter det på väldigt friktionsfritt. En blixtlåsdialog uppstår när den ena fyller i efter den andra på ett väldigt mekaniskt vis. Alla frågor besvaras ordentligt och ingen talar i mun på den andre. Inte särskilt trovärdigt. För att skapa friktion och spänning kan man försöka sträva efter att få in lite konflikt. När vi pratar med varandra i verkligheten sker mycket mer mellan raderna. Vi avbryter varandra, missförstår, glider undan, undviker ämnet, övertolkar, associerar och börjar prata om något annat. Vi säger en sak men gör en annan …  Även om det inte är eftersträvansvärt att skriva precis som vi pratar är det bra att försöka tänka på syftet och att samtalet på något sätt ska skapa driv i historien.

Något annat man kan försöka undvika är övertydlighet i dialogen. Vill man berätta något nytt för läsaren är det bättre att skriva det i löpande text än i dialog.

– Ska vi åka nu då?
– Ja, kalaset börjar ju kl 17 och vi vill ju inte komma försent.
– Vi har ju dessutom inte köpt present än, så vi måste svänga förbi presentbutiken innan också.

Det här kallas också för ”talking heads” och kan upplevas som otrovärdigt och övertydligt. Grundregeln är hellre för lite än för mycket information i dialogen. Att låta tystnaden tala kan också vara väldigt effektfullt.

Lycka till!

Att beröra genom metaforer och liknelser

Boktips skrivhandbok: Fängsla dina läsare

Lagom till Bokmässan i år kom den sprillans nya skrivhandboken Fängsla dina läsare ut. Undertiteln är Väck spänning och berör på djupet och den är sprängfylld med tips på alla möjliga och omöjliga sätt att beröra och fängsla sina läsare. Författaren Catrine Tollström skrev den för att hon tyckte att det saknades en bok med handfasta tips om spänning när hon själv började skriva för nästan 15 år sedan. Även om den handlar om spänning är det inte bara tips användbara för spänningsgenren, utan den går att applicera på de flesta genres.

Fängsla dina läsare

Just att den är så proppad med konkreta tips och exempel gör att den är användbar för de flesta skribenter, oavsett ambitionsnivå. Du behöver inte läsa den från pärm till pärm om du inte vill (även om jag tyckte att jag lärde mig något av alla avsnitt) utan kan slå upp precis det som du har problem med i stunden tack vare den överskådliga strukturen.

Fängsla dina läsare är unik på så sätt också att hon har bjudit in ett antal olika gästförfattare som har fått bidra med sin vinkel och expertis. Exempelvis finns det intressanta avsnitt med inspiration från teaterns värld, utgivna författares syn på hur de jobbar med att beröra och tips hur man väcker spänning inom olika genres, exempelvis fantasy, självbiografier eller romance.

Boken är uppdelad tematiskt och jag gillar särskilt del 2 som handlar om att skapa romanfigurer som berör, men även avsnitten om hur man berör sina läsare på djupet och hur man berör genom spänning.

Jag tror att de flesta som skriver skönlitterärt kan hitta godbitar ur den och inspiration för att höja spänningen i sina texter. Med checklistor och punktlistor är den lättillgänglig och snabbläst som ger ett sug efter att genast sätta sig med sitt manus! Precis det man vill med en skrivhandbok. Rekommenderas för skrivsugna!

Och vet ni? I december kommer Fängsla dina läsares lillasyster i form av en mindre pocket, som heter Överraska dina läsare! Samma lättillgängliga upplägg där.

P.S Jag har fått äran att skriva ett avsnitt i boken ”Berör genom metaforer och liknelser”, vilket var väldigt roligt, men det är inte därför som jag rekommenderar den. Den är en inspirationskälla, med eller utan min text.