Kommunikation och sociala medier

Jag sköter din kommunikation och sociala medier. Låt mig skriva och producera den information du behöver, så kan du ägna dig åt det du kan bäst.

kommunikation och sociala medier

Sociala medier

 • Strategi
 • Innehåll till sociala medier
 • Mätning och uppföljning

Formgivning i InDesign

 • Broschyrer
 • Flyers
 • Rapporter
 • Årsredovisningar
 • Personaltidningar
 • Annonser
 • Bokinlagor

Kommunikation och texter

 • SEO-anpassade texter till hemsidan
 •  Content/redaktionella artiklar
 • Utbildningsmaterial
 • Pressmeddelanden
 • Nyhetsbrev

… eller något helt annat. Hör av dig och ta reda på hur jag kan hjälpa dig!

Skicka e-post till emma(a)bokstavligttalat.se, 0704-83 34 82 eller fyll i formuläret.