Textredigering och lektörsläsning

redaktör, lektör, korrekturläsningJag erbjuder en rad tjänster inom textredigering och lektörsläsning. Hur duktig man än är på att skriva så behövs det nästan alltid “externa ögon” som kan granska texten kritiskt, eftersom det är väldigt lätt att bli blind för sin egen text. Finns där felstavningar, grammatiska fel, krångliga formuleringar eller rent av tankeluckor? Felstavningar och oklarheter sänker förtroendet för avsändaren och gör att budskapet inte når ut som tänkt.

Textredigering av skönlitteratur och facklitteratur
Som redaktör går jag igenom hela textens disposition, rubriksättning, kapitelindelning och röda tråd. Jag går bland annat igenom språk och stil, dramaturgi, läsflyt och pekar på ställen där texten behöver utvecklas eller strykas. Behöver konflikten stärkas och karaktärer fördjupas? Finns övertydliga formuleringar, upprepningar eller logiska luckor? Inom fackboksgenren är mina specialintressen bland annat socialpsykologi, specialpedagogik, organisation, kommunikation och sociala medier.  Här tittar jag bland annat på syfte, målgrupp, struktur, språk och stil.

Här skriver jag mer om vad jag som redaktör kan hjälpa dig med.

Lektörsläsning och manusutveckling

Som lektör läser jag ditt manus och gör en grundlig genomgång av bland annat story, röd tråd, karaktärer och gestaltning, språk och stil, perspektiv och genre. Eller så kommer du med särskilda önskemål om vad du behöver hjälp med. Därefter får du ett omfattande skriftligt utlåtande om manusets kvaliteter och förslag på diplomerad lektörändringar och förbättringar. Jag åtar mig både skönlitterära romaner och fackböcker. Jag tar inte emot poesi.

Läs mer om vad det innebär att anlita mig som lektör.

Vill du prova på min lektörstjänst och se om jag är rätt lektör för dig? Jag erbjuder prova-på-pris 1500 kr (inklusive moms) för 10 sidor text. En fördel kan då vara att du skickar de tio första sidorna för att få en första kapitel-analys. Då tittar jag särskilt på hur du börjar din berättelse. Om du väljer att anlita mig för hela din bok dras kostnaden av från den totala summan.

Formgivning (sättning) av manus
Jag formger ditt manus i InDesign och gör den till en tryckfärdig pdf färdig för tryckeriet.

Skrivcoachning
Har du kört fast i ditt skrivande eller behöver du handfast hjälp för att komma i mål med ditt skrivprojekt? Vi tar gemensamt fram en individuell handlingsplan där du kontinuerligt skickar sidor till mig som du sedan får respons på. Vi sätter också upp mål och en tidsplan för ditt skrivande.

Språkgranskning
Vid en språkgranskning ser jag över krångliga formuleringar och ger förslag på ändringar så att texten flyter bättre.

Korrekturläsning
Här tittar jag på skiljetecken, stavning, konsekvenser, meningsbyggnad och grammatik. Korrekturläsning föregås med fördel av redigering.

Kontakta mig redan i dag för att ta reda på vad jag kan hjälpa dig med.
emma(a)bokstavligttalat.se, 0704-83 34 82 eller fyll i formuläret nedan.