Behöver man skriva synopsis för sin roman? Nej, det är inte nödvändigt, men många gör det för att få koll på sin berättelse. I den bästa av världar gör man det innan man ens påbörjat sin roman, eller så börjar man skriva den när man redan är igång och kanske kört fast. Ett synopsis styr upp ditt manus, ger det en riktning och håller koll på vad som ska hända. Man kan skriva det som ett löpande dokument i exempelvis Word, placera ut post-it lappar på en vägg eller göra en mindmap. Det viktiga är inte vilken metod du använder utan att hitta en plan som funkar för dig.

synopsis för roman

Synopsis enligt Larry Brooks

Larry Brooks slår i sin bok Story Engineering ett slag för att planera sitt skrivande (exempelvis genom synopsis) istället för att bara ”skriva på”.  Han menar att om du identifierar dina stora nyckelscener så har du i stora drag strukturerat upp din story. Om du har koll på dem så kommer din skrivprocess att handla om hur du skriver antingen mot dessa scener eller från dem, vidare till andra viktiga scener. Ju mer du vet om dessa scener och hur du ska foga dem samman desto större sannolikhet att du får ett första utkast som håller, till skillnad från om du försöker skriva dig fram till en story. Du kan hamna på en massa villovägar och riskerar att få slänga mycket på vägen. Det funkar såklart men är tidsödande. Tänk så mycket lättare att bara behöva slänga en post it-lapp istället för 50 (eller ännu fler) sidor om man märker att det finns scener som inte ger någonting.

Hur skriva synopsis?

Som Larry Brooks säger så är det bra att utgå ifrån sina nyckelscener och andra viktiga händelser som man vet att man vill ha med. Börja med att skriva ned dem. Genom att man har koll på sina viktiga nyckelscener kan man planera sina planteringar. En plantering är en slags ledtråd som har betydelse för händelser längre fram. I spänningsromaner som deckare t ex är planteringar jätteviktiga, men det används mer eller mindre i de flesta romaner. Den dramaturgiska kurvan är lättare att se om man skriver upp sin story på en tidsaxel och ett synopsis är också ett bra sätt att upptäcka hur långa de olika delarna i boken är. Är kanske början för lång och dröjer det för länge innan den första konflikten kommer? En annan ingång är att utgå från sina karaktärer och skapa scener utifrån deras utveckling. Byter du berättarperspektiv mellan kapitel eller scener kan det också vara viktigt att få med så att perspektivbytena kommer med jämna mellanrum. Miljö kan också spela roll och vara viktigt för att exempelvis åstadkomma variation. En karaktär som ständigt befinner sig vid havet med en kaffetermos kan bli ganska enformigt.

Låter det stelbent och tungrott? Kom ihåg att ett synopsis är ett levande dokument – du kan när som helst gå in och ändra eller lägga till saker och det kan vara precis så detaljerat eller löst i kanterna som du vill. Synopsis gör du för dig själv och ingen annan.

Vill du ha feedback på ditt synopsis eller hjälp att strukturera upp din roman? Kontakta mig så kan jag hjälpa dig med det.

Här har jag skrivit mer om synopsis.