Har du koll på hur man avstavar ord korrekt? Om inte kommer här en snabb genomgång över det viktigaste:

Grundregeln är att i möjligaste mån försöka undvika avstavningar, då det kan göra en text svårläst, särskilt om flera rader följer på varandra. Men ibland behöver man ändå avstava ord för att inte onödiga gluggar ska uppstå i textmassan. Det finns då två principer för avstavning:

Ordledsprincipen bygger på hur ordet är uppbyggt och man avstavar vid ordled med egen betydelse, exempelvis skol-gång, mat-sal eller båt-brygga.

Enkonsonantprincipen innebär att man avstavar så att en konsonant följer efter bindestrecket. Denna princip använder man om ordet inte har någon ordled med egen betydelse eller om utrymmet inte tillåter att man avstavar vid en ordled, t.ex. stol-pe eller lju-ga. Vid dubbelkonsonanter avstavas ordet i regel mellan konsonanterna (dub-bel, bus-sen) förutom när ordet egentligen består av tre likadana konsonanter, som exempelvis dammoln och topposition. Att avstava mellan dubbelkonsonanterna hade där blivit helt tokigt (dam-moln), i stället skrivs helt enkelt den tredje likadana konsonanten ut (damm-moln).

Det är viktigt att man går igenom sin text ordentligt för att upptäcka knepiga automatiserade avstavningar som datorn ibland kan ägna sig åt, så att man slipper otydligheter som kun-gakrona, til-låta eller fas-cinerad.