Har du fått några krångliga myndighetsbeslut på sistone? Förhoppningsvis blir de allt färre, då det ställs allt högre krav på att myndigheter och andra offentliga organ ska skriva klarspråk. 2009 fick Sverige en språklag med en specifik klarspråksparagraf som preciserar vilka skyldigheter svenska myndigheter har.

Att skriva texter i klarspråk betyder att det ska vara vårdat, enkelt och begripligt, något som kan tyckas vara självklart. Men förutom att klarspråk är lagstadgat så finns det mycket att vinna på detta:

– Bättre kommunikation, vilket är en viktig förutsättning för att kunna driva en bra verksamhet.

– Att så många som möjligt ska kunna delta i samhällslivet. Information i klartext är en demokratifråga.

– Ökat förtroende från medborgarna. Texter som man inte förstår leder ofta till misstro.

– Sparar tid och pengar, genom att man slipper svara på frågor i onödan eller reda ut missförstånd. Korta och enkla texter sparar lästid, både för medborgaren och personalen internt.

Givetvis gäller inte detta enbart för offentliga verksamheter utan även privata företag har mycket att vinna genom klarspråk i kommunikationen med sina kunder. Klarspråk ger nöjdare kunder och öppnare kommunikation!