synopsis för fackbokAtt skriva synopsis för fackbok skiljer sig en del från synopsis för romaner. Även om en fackbok också bör ha en viss dramaturgi så är det inte det primära. Här är det istället strukturen och anpassning till målgruppen som är det viktiga.

Vem är målgruppen?

Den första frågan du måste ställa dig är: Vem skriver du för? Ringa in din målgrupp och tänk på den när du skriver. Är det nybörjare eller personer med förkunskaper inom ämnet? Skriver du för yrkesverksamma eller för människor som bara har det aktuella ämnet som hobby? Du som författare bör på något sätt också presentera dig och berätta vilken relation du har till ämnet. Läsaren är intresserad av sin avsändare och du vill skapa förtroende från dem. Bygger boken på yrkeskunnande, egna erfarenheter eller ett fritidsintresse? Här kommer du också in på syftet med boken. Du kanske vill skriva en bok om hemmaodling. Är syftet att inspirera till att leva mer hälsosamt genom att odla mer grönsaker eller är det att uppmuntra till att leva mer av och med naturen? När du formulerat syftet kan du gå vidare och börja med strukturen.

Avgränsning

Glöm inte att avgränsa! Kanske ska du bara skriva om ätbara saker man lätt odlar själv? Eller till och med ”ätbara saker du lätt odlar på din balkong”? Allt beror på hur ”trendigt” och omskrivet ditt ämne är. Ju mer du avgränsar dig desto tydligare blir målgruppen och du hittar också en nisch. Till slut har du ”trattat ned” ditt ämne till just din unika idé och vinkel.

Kapitelstruktur

När du hittat ditt ämne, målgrupp, syfte och avgränsning är det dags att börja lista dina olika kapitel och avsnitt. Brainstorma fram de aspekter av ämnet du vill ha med och alla frågor du vill svara på. Du kan göra det själv men gärna hjälp av någon. Det behöver inte vara någon som kan så mycket om ämnet, ibland är det nästan bara en fördel om det är en lekman, om det inte handlar om specialistkompetens vill säga. Skriv gärna alla idéer på post it-lappar, de är lätta att jobba med sedan.

När du har tömt huvudet på alla idéer är det dags att börja jobba på kapitelstrukturen. Post it-lappar och en vanlig vägg fungerar utmärkt om man inte är en fena på program som Scrivener eller liknande.

Förlagen?

Till skillnad från när man skriver romaner kan man faktiskt skicka in ett fackboksmanus redan på synopsisstadiet till förlag. Men då gäller det att ha en massa tur och tajming förutom en mycket väl genomarbetad och unik idé. Som alltid gäller det att ha gjort sin läxa innan och undersökt vilka förlag som brukar ge ut sådana böcker som din.

Läs mer om synopsis:
Vad är synopsis och vad har man det till?
Att skriva synopsis för sin roman