Om man gillar att skriva, men tycker det känns kämpigt att ta sig an ett så långt projekt som en roman, är novellen det perfekta skrivprojektet. Men vad är egentligen en novell och vad är skillnaden mellan en novell och en roman?

Gemensamt för både romanen och novellen är strukturen. Det kan vara lätt att tro att en novell bara är en kort berättelse utan någon särskild struktur, men den ska ha samma uppbyggnad som en roman. Det vill säga att det är viktigt att den innehåller en engagerande början, en mitten och ett slut. När jag var i yngre tonåren var noveller lika med kärleksberättelser för mig – sådana jag läste i Veckorevyn eller Mitt livs novell. Men en novell kan naturligtvis vara skriven i vilken genre som helst; skräck, feel good, sci-fi eller historisk tid, precis som romanen.

Vad är det då som utmärker novellen?

Begränsningen

En novell är en berättelse i ett begränsat format kan man säga. Det första många tänker på är begränsningen i omfång. De flesta noveller är korta, från ett par sidor långa bara. Den övre gränsen brukar man säga är kring 100 sidor. Men vi utgår här ifrån att en novell brukar röra sig om ett par tusen tecken.

Eftersom en novell är kort påverkar det givetvis hela strukturen eftersom du inte har så mycket utrymme till förfogande. Det ger också en handling som är begränsad i tid. Ofta utspelar sig novellen under en kort period, som en dag, en timme eller ännu kortare ögonblick. Tidsperspektivet är också begränsat på så sätt att det inte brukar vara stora tidshopp eller parallella tidsrymder. Det vill säga att det inte finns en ”nutid” och ett ”förflutet”. En novell gör sig bäst här och nu.

I en novell bör även antalet karaktärer begränsas till ett fåtal, eller kanske bara en, där du fokuserar på huvudkaraktären. Du har heller inte tid att låta karaktären/rna genomgå en enorm utveckling.

På samma sätt är även miljöerna begränsade till en eller ett fåtal. Kort sagt är de flesta noveller upplagda så att de handlar om en eller två karaktärer, under en kort tidsperiod, exempelvis en fika, i en typ av miljö, kanske ett kök. Det är novellens byggstenar. Visst finns det undantag från detta, men det är bra att ha som riktmärke.

skriva novell

Karaktärer

Jag har redan nämnt att antalet karaktärer bör hållas nere eftersom utrymmet är begränsat och man inte ”hinner” blanda in för många personer i en så pass kort berättelse. Något att tänka på är hur du väcker engagemang för dina personer så att det ändå blir intressant att läsa om. Generellt sett kan man säga att karaktären direkt måste visa framfötterna, visa att de vill något och låt något sättas på spel.

Konflikt

De som jobbar med mig vet att jag alltid tjatar om konflikter. Men det är för att det är det allra viktigaste i en berättelse enligt mig. Ingen konflikt, ingen historia. Vad är då en konflikt? En karaktär bör ha ett mål för att berättelsen ska bli intressant. Det måste kort sagt ”hända nåt”. När det finns något hinder för det karaktären vill uppnå, uppstår en konflikt. Som du kanske förstår måste det alltså inte vara en faktisk konflikt (bråk), det kan också handla om en person som vill göra någon typ av förändring men inte riktigt vågar. Rädslor för olika saker kan i allra högsta grad vara hinder på vägen och utgör inte sällan konflikten i många berättelser.

Slutet

Hur ska man tänka med slutet då? Även om berättelsen är kort och konflikten (kanske, men inte nödvändigtvis) är liten är det viktigt att det finns ett slut. Gärna med en finess eller knorr, tycker jag. Ibland kan slutet vara mer öppet, men man måste ändå på något vis knyta ihop säcken och samla ihop de eventuella planteringar eller ledtrådar man lämnat ut. Den dramaturgiska bågen måste också finnas där så det inte bara utmynnar i ett … ingenting.

Delta i novelltävling

Vill du utmana dig själv och få en deadline för ditt skrivande? Personligen tycker jag att deadlines är underskattade som motivationshöjare samt prokrastineringshindrare. Det finns många novelltävlingar där ute som du kan delta i om du vill. Här finns länkar till några tävlingar.

Workshop – lär dig skriva novell

Bor du i Skåne och vill lära dig skriva novell? Jag kommer att hålla i en novellkurs, som utgörs av två workshop-tillfällen i mars på ABF i Lomma, där vi lär oss att skriva novell. Här kan du läsa mer om det och anmäla dig. Obs att det kan vara fullt. Men anmäl ditt intresse ändå, så kommer du med när jag kör nästa gång istället.