Monthly Archives: februari 2015

Den dramaturgiska modellen

Att skriva en roman är ofta en lång och mödosam process, därför är det mycket värt att låta någon utomstående läsa igenom manuset för att säkerställa att romanens grundläggande byggstenar finns där. Den klassiska dramaturgiska modellen skapades redan under Antiken och bygger grovt på tre akter: Anslag och presentation Fördjupning och konfliktupptrappning Konfliktförlösning och avtoning… Read More »

Lilla språkskolan: Förkortningar

När är det okej att använda förkortningar i sin text? Språkrådets allmänna hållning är att det bör användas sparsamt. Dels kan det skapa förvirring och dels kan det leda till missuppfattningar om läsaren inte är bekant med förkortningen. En lösning på det problemet, om man vet med sig att man vill använda sig av mindre vanliga förkortningar, är att… Read More »