lektörManuset är färdigt och du vill skicka det till en lektör för genomgång. Men vem ska du välja och vad behöver du tänka på? Här är 7 snabba tips till dig som står i begrepp att skicka manus till lektör! Läs här om vad en lektör gör.

  1. Fundera på om du behöver hjälp med något särskilt. Något avsnitt som ska synas särskilt i sömmarna eller något annat som lektören ska vara särskilt uppmärksam på?
  2. Välj en lektör som kan, eller åtminstone har ett intresse för, din genre. Ta reda på vad du får av lektören. Får du både skriftligt omdöme och kommentarer i texten (om det är det du vill?) Om du vill ha muntlig feedback, via telefon eller Skype – går det att ordna?
  3. Gå igenom din text ordentligt och gör den så klar det bara går. Ju bättre text du lämnar ifrån dig, desto bättre hjälp får du av lektören som kan fokusera på de viktiga delarna.
  4. Med det sagt behöver du inte anlita en korrekturläsare innan, det kommer i en mycket senare fas.
  5. Se till att lämna ifrån dig ett luftigt manus, gärna i Times New Roman, 12 punkter och minst 1,5 radavstånd för att det ska vara läsvänligt.
  6. Lägg inte någon tid på layout av manus, utan håll det rent och snyggt för bästa läsning och absolut inga snajsiga typsnitt.
  7. Kör hårt!
Lycka till!