Semikolon måste vara ett av våra skiljetecken som gör oss mest förvirrade. När använder man semikolon egentligen? Jag tycker själv att det kan vara ganska svårt och det värsta (eller bästa, beroende på hur man ser på saken) är att det till viss del är en smaksak. Semikolon används bl a när punkt är för starkt och komma för svagt avskiljande. Semikolon kan ibland även ersättas av tankstreck eller kolon.

Semikolon mellan meningar

Semikolon används mellan satser, ofta huvudsatser, som har ett nära innehållsligt samband mellan varandra. Ofta förklaras något i den andra satsen och då ersätter semikolonet ord som för, så, och, samt, men, fast och utan. Semikolonet binder alltså ihop satserna.
Exempel: Eva hade högsta betyg i allt; hon kunde välja och vraka bland utbildningarna.

Semikolon som avgränsar kategorier

Semikolon används också när man vill avgränsa kategorier eller grupper i uppräkningar.
Exempel: Jag kontrollerade att jag hade med mig allt inför resan: pass, pengar och biljett; telefon och hörlurar; blocket, pennorna och datorn.
Detsamma gäller när kommatecken redan används inom grupperingarna, exempelvis för att avskilja uppräknade decimaltal.
Exempel: Måtten var 1,4; 5,2; 7,3 och 4,5.

Semikolon ska inte användas i stället för kolon vid uppräkning, exemplifiering eller förklaring.

Vill du läsa fler inlägg från Lilla språkskolan?
Läs mer om kolon här.
Tre punkter – ellips
Om förkortningar
Avstavning