fackbokens byggstenar

Har du bestämt dig för att du vill skriva en fackbok men vet inte riktigt hur du ska komma igång eller hur man gör? Vilka är fackbokens byggstenar? I det här inlägget listar jag de viktigaste delarna som en fackbok består av. Det är också dessa byggstenar jag i huvudsak utgår ifrån när jag lektörsläser fackboksmanus.

fackbokens byggstenar

Ämnet

Först och främst är det ämnet för din bok – vad är det du vill skriva om? Det kan ju tyckas självklart, men det är en hel del som du behöver ta ställning till vad gäller ämnet. Hur ska du avgränsa dig, till exempel? Var inte rädd för att nischa dig och skriva om ett förhållandevis smalt ämne. Tänk gärna vinkel, som man pratar om inom journalistiken. Vem du som författare är spelar också roll, det vill säga vilken ingång du har till ämnet eller vilken tes du vill driva.

[…] du kan inte skriva för alla, för då skriver du för ingen.

Syfte

Vikten av att ha ett klart och tydligt syfte med sin bok kan inte nog understrykas. Syftet är ditt varför. Varför ska någon läsa din bok och vad vill du uppnå med den? Varför vill du skriva om just det här ämnet, vad kan du tillföra? Boken kan bli väldigt olika beroende på om syftet är att underhålla, utbilda eller informera. Det här kan du behöva återkomma till flera gånger under tidens gång. Ha det gärna uppskrivet någonstans lättillgängligt vid din skrivplats så att du ser det och påminns. Det hjälper dig att hålla kursen och inte fladdra iväg i associationer.

Målgrupp

Du har garanterat hört det förut; du kan inte skriva för alla för då skriver du för ingen. Tänk noga igenom vilka du helst vill nå och ringa in den målgruppen. Sedan finns det inget som säger att du inte kommer nå ut till människor utanför den primära målgruppen, men se det i så fall som en bonus. En tydligt definierad målgrupp (exv kvinnor i en speciell yrkesgrupp, pappor i ett visst åldersspann, personer med en specifik utbildningsbakgrund o s v) gör att det är lättare att få människor att känna sig träffade och ta till sig av det du vill nå ut med. Ha gärna en uppdiktad person (en så kallad persona) i åtanke när du skriver och tänk dig att du skriver direkt till hen.

Marknadsmässighet

Fyller din tänkta bok något hål på marknaden? Ligger ämnet/vinkeln rätt i tiden? Ja, det här kan väl vara något av det svåraste när det gäller böcker, och kanske särskilt fackböcker. Här finns det givetvis inga klara svar, för vem vet egentligen vilken bok som säljer? Det är liksom hela knäckfrågan inom förlagsbranschen. Men man kan i alla fall försöka definiera för sig själv vilken lucka man vill fylla och i vilken mån det finns en marknad för ämnet. Kanske har du redan en egen marknad som föreläsare, utbildare eller coach till exempel?

Struktur

En annan mycket viktig del av fackbokens byggstenar är manusets struktur och disposition. I korthet gäller det att hålla en röd tråd så att texten blir lättöverskådlig och tydlig. Använd dig av rubriker och även av olika rubriknivåer som leder läsaren genom texten. Bristen på rubriker kan vara en av de vanligaste felen jag ser när jag läser fackboksmanus. Se till att få ned alla nyckelord, begrepp och rubriker och gör gärna ett synopsis för att veta vad du vill ha med i din bok. Börja sedan att skriva, ordningsföljden kan man laborera med efter hand.

Språk och stil

Ett välarbetat språk är självklart alltid viktigt, vilken typ av bok du än skriver. Det som skiljer sig mellan skön- och facklitteratur kan grovt sägas vara graden av gestaltning. Stilen i en fackbok bör generellt sett vara enklare och rakt på sak än i en prosatext där du kan vara mer fri. Anpassa språk och stil utifrån ämnet och målgruppen, men också utifrån vem du som författare är. Hur vill du uppfattas? Vetenskaplig och korrekt eller humoristisk och lättsam – eller en blandning mellan de båda? Språket får gärna vara skojigt, om det passar formen i övrigt, men ett litet varningens finger kan vara på sin plats. Tänk på att det kan vara en fin linje till vad som är överstyr. Du vill ju inte skrämma bort läsare som inte gillar/förstår din humor. Det viktigaste är att du når fram till läsaren på det sätt du vill. Språket ska inte stå i vägen för budskapet.

Lycka till!

Behöver du hjälp med att få ihop alla delarna till ett sammanhängande manus? Kontakta mig gärna för lektörsläsning eller skrivcoachning.

Följ mig på Instagram för korta skrivtips och skrivövningar!